Apie asociaciją

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija – vienija didžiausius Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojus nuo 1993 m.

LRTA atstovauja šalies radijo ir televizijos transliuotojus santykiuose su valstybės institucijomis ir trečiosiomis šalimis. Asociacijos atstovai dalyvauja LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų darbo grupėse, rengiančiose pasiūlymus su  sektoriaus reguliavimu susijusiems teisės aktams, svarsto ir teikia pastabas naujai rengiamiems ar tobulinamiems teisės aktų projektams. Inicijuoja įstatyminius ir ekonominius projektus.

Pagrindiniai asociacijos tikslai

  • siekti palankių sąlygų atsakingai radijo ir televizijos veiklai vystyti Lietuvoje.
  • koordinuoti asociacijos narių veiklą ir ginti narių teises ir interesus valstybinėse struktūrose, santykiuose su kitomis institucijomis ar kitomis trečiosiomis šalimis.
  • rengti ir įgyvendinti tikslines programas ir bendrus narių projektus radijo ir televizijos srities vystymui Lietuvoje.
  • didinti radijo ir televizijos stočių įtaką visuomeniniame gyvenime bei plėsti šių elektroninių visuomenės informavimo priemonių rinką.
  • ginti informacijos, žodžio, saviraiškos bei pasirinkimo laisvės principus, nepriklausomybės, demokratinės visuomenės bei laisvos rinkos idealus.

Nariai

Kontaktai