Radio stotis "PŪKAS"

  Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę gyventojai pasigedo atsikūrusios Lietuvos nacionalinės liaudiškos  ir estradinės muzikos, kuri okupaciniu laikotarpiu buvo uždrausta šalyje.
Akylai prižiūrinti išlikusius lietuviškus nacionalinius židinius Sovietų sąjungos KGB juos uoliai šalino. Nacionalinių vertybių sąraše buvo ir lietuviška daina, kurią sunku ištrinti iš žmogaus atminties. O lietuviai apdainavę savo krašto grožį, vertybes ir apeigas, patriotiškumą ir partizanų išgyvenimus, tautos vertybių išaukštinimą, istoriją ir paveldą dainuodami perduodavo iš kartos į kartą. Sovietai tai įvardino, kaip nacionaliniu kvapeliu dvokiančius buržua atliekas ir persekiodami draudė tokius kūrinius naudoti.
UAB "Pūkas", kurios įkūrėjas ir savininkas Kęstutis Pūkas, šį klausimą pradėjo nagrinėti iš esmės. Lietuvoje keletą metų po nepriklausomybės atkūrimo  eteryje beveik niekas netransliavo lietuviškos muzikos ir ją vertino, kaip nepilnavertę, buvo nurašyta, kaip niekinė.
UAB "Pūkas" viena iš pirmųjų užsiėmė lietuviškos muzikos leidyba. Išleido pirmąjį legalų Lietuvoje albumą A. Vilčinsko "Atmintis". Šio albumo, kuris buvo MC  (audio kasetės) leidyba patyrė fiasko. Muzikos piratai per porą dienų šio albumo kopijas pardavinėjo visoje Lietuvoje, o legalaus produkto tiražo pakako penkeriems metams. Šiai industrijai vystyti reikėjo nepaprastai didelių pastangų norint apginti autorines ir gretutines autorines bei fonogramų gamintojo teises. Veikė tik SSSR įstatymai, autoriai neturėjo jokių materialių teisių į savo autorinius kūrinius. Kęstutis Pūkas inicijavo Lietuvos muzikos industrijos asociaciją, kuri apjungė beveik visus suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis, pasirašė AGATA steigimo sutartį. Prasidėjo rimti įstatymų rengimo ir muzikos rinkos "valymo" darbai.
 Radijo stotis "Pūkas" pradėjo veiklą 1996 metų kovo mėnesio 07 dieną. Tai buvo vienintelė vien lietuviškai transliuojanti radijo stotis. Šį formatą daugiau nei penkis metus menkino ir trypė visa žiniasklaida. Nepaprastai sudėtingomis sąlygomis dirbome, bet nepalūžome. Uždarius Lietuvos radijo trečią programą, kur grojo klasikinę, džiazo ir kt. muziką UAB "Pūkas" įkūrė kitą radijo stotį "Pūkas-2", kuri užpildė šią nišą ir pradėjo transliuoti  aukšto intelekto žmonėms klasika tapusius pasaulinius kūrinius. Transliuoti radijo stotis „Pūkas-2“ programą pradėjo 2002 m. liepos 1d.
Televizijos programą „Pūkas-TV pradėjo transliuoti 2002 liepos 1d. Nuo 2013 m. gegužės mėn. pradėjome transliuoti HDi-1080 ir tapome aukštos raiškos televizija, kuri pirmoji Lietuvoje panaudojo šį formatą eteryje.