Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos 2013 metais

    Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2013 metais, palyginus su 2012 metais, buvo tokios :
 

  2012 m. I ketv. 2012 m. II ketv. 2012 m. III ketv. 2012 m. IV ketv. 2012 m. (viso)
Televizijos 30 476 730 39 514 455 27 146 358 45 085 618 142 223 161
Radijo stotys 4 759 265 5 899 028 5 262 180 5 830 226 21 750 699
Retransliuotojai 33 206 129 33 350 956 34 738 479 35 552 051 136 847 615
Iš viso: 68 442 124 78 764 439 67 147 017 86 467 895 300 821 475

 

 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. IV ketv. 2013 m. (viso)
Televizijos 29 949 462 38 441 075 28 996 167 54 835 427 152 222 131
Radijo stotys 5 224 682 5 592 075 5 233 770 5 928 015 21 978 542
Retransliuotojai 40 228 786 39 221 140 39 034 572 40 941 885 159 426 383
Iš viso: 75 402 930 83 254 290 73 264 509 101 705 327 333 627 056

 

     Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir „Pirmąjį Baltijos kanalą” (PBK) bei „NTV Mir“, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2013 metais, palyginus su 2012 metais, buvo tokios:

  2012 m. I ketv. 2012 m. II ketv. 2012 m. III ketv. 2012 m. IV ketv. 2012 m. (viso)
Televizijos 34 230 109 44 940 342 30 926 363 50 632 030 160 728 844
Radijo stotys 5 414 121 6 590 087 5 874 728 6 638 511 24 517 447

 

 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. IV ketv. 2013 m. (viso)
Televizijos 33 912 425 43 067 870 32 036 365 61 082 710 170 099 370
Radijo stotys 5 794 806 6 275 945 6 531 380 6 688 868 24 650 041