Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos 2014 metais

    Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2014 metais, palyginus su 2013 metais, buvo tokios :
 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. IV ketv. 2013 m. (viso)
Televizijos 29 949 462 38 441 075 28 996 167 54 835 427 152 222 131
Radijo stotys 5 224 682 5 592 075 5 233 770 5 928 015 21 978 542
Retransliuotojai 40 228 786 39 221 140 39 034 572 40 941 885 159 426 383
Iš viso: 75 402 930 83 254 290 73 264 509 101 705 327 333 627 056

 

  2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 2014 m. III ketv. 2014 m. IV ketv. 2013 m. (viso)
Televizijos 31 826 793 44 125 058 28 907 622 52 356 215 157 215 688
Radijo stotys 4 519 835 6 320 155 5 509 000 6 653 892 23 002 882
Retransliuotojai 39 632 225 40 071 225 39 779 440 40 134 715 159 617 605
Iš viso: 75 978 853 90 516 438 74 196 062 99 144 822 339 836 175

 

     Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir „Pirmąjį Baltijos kanalą” (PBK) bei „NTV Mir“, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2014 metais, palyginus su 2013 metais, buvo tokios:

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. IV ketv. 2013 m. (viso)
Televizijos 33 912 425 43 067 870 32 036 365 61 082 710 170 099 370
Radijo stotys 5 794 806 6 275 945 6 531 380 6 688 868 24 650 041

 

  2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 2014 m. III ketv. 2014 m. IV ketv. 2014 m. (viso)
Televizijos 36 330 444 49 456 907 32 505 949 58 071 107 176 364 407
Radijo stotys 5 192 432 7 311 787 6 161 371 7 634 628 26 300 218