Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2013 m. II-ąjį ketvirtį

Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2013 metų II-ąjį ketvirtį, lyginant su 2012 metų II-uoju ketvirčiu, buvo tokios :
 

  2012 m. I ketv. 2012 m. II ketv. 2012 m. 6 mėn.
Televizijos 30 476 730 39 514 455  69 991 185
Radijo stotys 4 759 265 5 899 028 10 658 293
Retransliuotojai 33 206 129 33 350 956 66 557 085
Iš viso: 68 442 124 78 764 439  147 206 963

 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. 6 mėn.
Televizijos 29 949 462 38 441 075 68 390 537
Radijo stotys 5 224 682 5 592 075 10 816 757
Retransliuotojai 40 228 786 39 221 140 79 449 926
Iš viso: 75 402 930 83 254 290  158 657 220

 

Visų radijo ir televizijos transliuotojų pajamos per 2013 metų i-ąjį ketvirtį

Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir „Pirmąjį Baltijos kanalą” (PBK) bei NTV MIR, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2013 m. II-ąjį ketvirtį, palyginus su 2012 metų II-uoju ketvirčiu, buvo tokios:

  2012 m. I ketv. 2012 m. II ketv. 2012 m. 6 mėn.
Televizijos 34 230 109 44 940 342 79 170 451
Radijo stotys 5 414 121 6 590 087 12 004 208

 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. 6 mėn.
Televizijos 33 912 425 43 067 870 76 980 295
Radijo stotys 5 794 806 6 275 945 12 070 751