Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2013 m. I-ąjį ketvirtį

Remiantis įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2013 metų I-ąjį ketvirtį, lyginant su 2012 metų I-uoju ketvirčiu, buvo tokios :

 

  2012 m. I ketv. 2013 m. I ketv.
Televizijos 30 476 730 29 949 462
Radijo stotys 4 759 265 5 224 682
Retransliuotojai 33 206 129 40 228 786
Iš viso: 68 442 124 75 402 930

 

Visų radijo ir televizijos transliuotojų pajamos per 2013 metų i-ąjį ketvirtį

Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir Latvijos jurisdikcijoje esantį „Pirmąjį Baltijos kanalą“ (PBK) bei NTV MIR, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2013 metų I-ąjį ketvirtį, lyginant su 2012 metų I-uoju ketvirčiu, buvo tokios:

  2012 m. I ketv. 2013 m. I ketv.
Televizijos 34 230 109 33 912 425
Radijo stotys 5 414 121 5 794 806