Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2014 m. I-ąjį ketvirtį

    Remiantis įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2014 metų I-ąjį ketvirtį, lyginant su 2013 metų I-uoju ketvirčiu, buvo tokios :

 

  2013 m. I ketv. 2014 m. I ketv.
Televizijos 29 949 462 31 826 793
Radijo stotys 5 224 682 4 519 835
Retransliuotojai 40 228 786 39 632 225
Iš viso: 75 402 930 75 978 853

 

Visų radijo ir televizijos transliuotojų pajamos
per 2014 metų i-ąjį ketvirtį

    Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT), „Pirmąjį Baltijos kanalą“ (PBK) bei „NTV MIR Lithuania“, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2014 metų I-ąjį ketvirtį, lyginant su 2013 metų I-uoju ketvirčiu, buvo tokios:

  2013 m. I ketv. 2014 m. I ketv.
Televizijos 33 912 425 36 330 444
Radijo stotys 5 794 806 5 192 432