Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2014 m. II-ąjį ketvirtį

    Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2014 m. II-ąjį ketvirtį, palyginus su 2013 metų II-uoju ketvirčiu, buvo tokios :

 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. 6 mėn.
Televizijos 29 949 462 38 441 075 68 390 537
Radijo stotys 5 224 682 5 592 075 10 816 757
Retransliuotojai 40 228 786 39 221 140 79 449 926
Iš viso: 75 402 930 83 254 290 158 657 220

 

  2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 2014 m. 6 mėn.
Televizijos 31 826 793 44 125 058 75 951 851
Radijo stotys 4 519 835 6 320 155 10 839 990
Retransliuotojai 39 632 225 40 071 225 79 703 450
Iš viso: 75 978 853 90 516 438 166 495 291

 

    Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir „Pirmąjį Baltijos kanalą” (PBK) bei NTV MIR, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2014 m. II-ąjį  ketvirtį, palyginus su 2013 metų II-uoju ketvirčiu, buvo tokios:

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. 6 mėn.
Televizijos 33 912 425 43 067 870 76 980 295
Radijo stotys 5 794 806 6 275 945 12 070 751

 

  2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 2014 m. 6 mėn.
Televizijos 36 330 444 49 456 907 85 787 351
Radijo stotys 5 192 432 7 311 787 12 504 219