Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2014 m. III-ąjį ketvirtį

    Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2014 metų III-ąjį ketvirtį, lyginant su 2013 metų III-uoju ketvirčiu, buvo tokios :
 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. 9 mėn.
Televizijos  29 949 462 38 441 075 28 996 167 97 386 704
Radijo stotys  5 224 682 5 592 075 5 233 770 16 050 527
Retransliuotojai  40 228 786 39 221 140 39 034 572 118 484 498
Iš viso: 75 402 930
83 254 290 73 264 509 231 921 729

 

  2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 2014 m. III ketv. Per 2014 m. 9 mėn.
Televizijos  31 826 793 44 125 058
28 907 622 104 859 473
Radijo stotys 4 519 835
 6 320 155 5 509 000 16 348 990
Retransliuotojai  39 632 225  40 071 225 39 779 440 119 482 890
Iš viso: 75 978 853
 90 516 438 74 196 062 240 691 353

 

     Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir „Pirmąjį Baltijos kanalą” (PBK) bei NTV MIR, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2014 m. III-ąjį ketvirtį, palyginus su 2013 metų III-uoju ketvirčiu, buvo tokios:

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. Per 2013 m. 9 mėn.
Televizijos 33 912 425 43 067 870 32 036 365 109 016 660
Radijo stotys 5 794 806 6 275 945 6 531 380 18 602 131

 

  2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 2014 m. III ketv. Per 2014 m. 9 mėn.
Televizijos 36 330 444 49 456 907 32 505 949 118 293 300
Radijo stotys 5 192 432 7 311 787 6 161 371 18 665 590