Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2013 m. III-ąjį ketvirtį

    Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2013 metų III-ąjį ketvirtį, lyginant su 2012 metų III-uoju ketvirčiu, buvo tokios :
 

  2012 m. I ketv. 2012 m. II ketv. 2012 m. III ketv. 2012 m. 9 mėn.
Televizijos 30 476 730 39 514 455 27 146 358 97 137 543
Radijo stotys 4 759 265 5 899 028 5 262 180 15 920 473
Retransliuotojai 33 206 129 33 350 956 34 738 479 101 295 564
Iš viso: 68 442 124 78 764 439 67 147 017 214 353 580

 

 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. Per 2013 m. 9 mėn.
Televizijos 29 949 462 38 441 075 28 996 167 97 386 704
Radijo stotys 5 224 682 5 592 075 5 233 770 16 050 527
Retransliuotojai 40 228 786 39 221 140 39 034 572 118 484 498
Iš viso: 75 402 930 83 254 290 73 264 509 231 921 729

 

     Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir „Pirmąjį Baltijos kanalą” (PBK) bei NTV MIR, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2013 m. III-ąjį ketvirtį, palyginus su 2012 metų III-uoju ketvirčiu, buvo tokios:

  2012 m. I ketv. 2012 m. II ketv. 2012 m. III ketv. Per 2012 m. 9 mėn.
Televizijos 34 230 109 44 940 342 30 926 363 110 096 814
Radijo stotys 5 414 121 6 590 087 5 874 728 17 878 936

 

 

  2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. Per 2013 m. 9 mėn.
Televizijos 33 912 425 43 067 870 32 036 365 109 016 660
Radijo stotys 5 794 806 6 275 945 6 531 380 18 602 131