Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2012 metus

    Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos (litais) 2012 metais, palyginus su 2011 metais, buvo tokios :

 

 
2011 m. I ketv.
2011 m. II ketv.
2011 m. III ketv.
2011 m. IV ketv.
2011 m. (iš viso)
Televizijos
31 466 375
40 477 875
30 455 381
45 885 835
148 285 466
Radijo stotys
4 361 500
5 824 125
5 475 163
6 064 051
21 724 839
Retransliuotojai
29 104 000
29 438 250
30 142 396
31 696 478
120 381 124
Iš viso:
64 931 875
75 740 250
66 072 940
83 646 364
290 391 429
 
 
2012 m. I ketv.
2012 m. II ketv.
2012 m. III ketv.
2012 m. IV ketv.
2012 m. (iš viso)
Televizijos
30 476 730
39 514 455
27 146 358
45 085 618
142 223 161
Radijo stotys
4 759 265
5 899 028
5 262 180
5 830 226
21 750 699
Retransliuotojai
33 206 129
33 350 956
34 738 479
35 552 051
136 847 615
Iš viso:
68 442 124
78 764 439
67 147 017
86 467 895
300 821 475
 
    Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) ir „Pirmąjį Baltijos kanalą” (PBK) bei NTV MIR, dalyvaujančius Lietuvos reklamos rinkoje, 2012 metais, palyginus su 2011 metais, buvo tokios:
 
 
2011 m. I ketv.
2011 m. II ketv.
2011 m. III ketv.
2011 m. IV ketv.
2011 m. (iš viso)
Televizijos
34 201 206
44 549 620
33 131 210
51 260 023
163 142 059
Radijo stotys
4 887 319
6 613 140
6 158 433
7 014 553
24 673 445
 
 
2012 m. I ketv.
2012 m. II ketv.
2012 m. III ketv.
2012 m. IV ketv.
2012 m. (iš viso)
Televizijos
34 230 109
44 940 342
30 926 363
50 632 030
160 728 844
Radijo stotys
 
5 414 121
6 590 087
5 874 728
6 638 511
 
24 517 447
 
 
 
Ryšių su visuomene ir užsieniu skyrius